На главную страницу Контакты
Высшее и единственное назначение врача состоит в том, чтобы возвращать здоровье больному - излечивать его.
Харьковское медицинское общество гомеопатов Самуил ГАНЕМАН
Главная / Статьи / Гомеопатическая... /

ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБИ В КОМПЛЕМЕНТАРНІЙ ТЕРАПІЇ ТА ГОМЕОПАТИЧНА ФАРМАЦІЯ /О.І.Тихонов, М.Ф.Пасічник, Л.І.Вишневська, Т.В.Калініченко/

Вісник фармації №3(43) 2005

ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБИ В КОМПЛЕМЕНТАРНІЙ ТЕРАПІЇ ТА ГОМЕОПАТИЧНА ФАРМАЦІЯ

О.І.Тихонов, М.Ф.Пасічник, Л.І.Вишневська, Т.В.Калініченко
Національний фармацевтичний університет

Опрацьована загальноприйнята технологія гомеопатичних гранул з бджолиною отрутою та розроблена технологія гомеопатичних гранул з гліцериновим розчином. Наведені результати досліджень фізико-хімічних та технологічних властивостей гомеопатичних гранул Аріsinum С6. Отримані результати можуть бути покладені в основу при розробці нормативно-технічної документації на препарат.

Майбутнє гомеопатії залежить від багатьох факторів, до числа яких входить і відношення населення до офіцинальної медицини. Бурхливий розвиток виробництва сульфаніламідів, антибіотиків, антидепресантів та інших препаратів, у результаті прийому котрих у матерів народжуються діти з потворствами, комп'ютеризована діагностика, типове неіндивідуалізоване призначення лікування, яке прийшло на зміну довірливим відношенням "лікар-хворий", — це тільки деякі елементи цього шляху. Існуюче положення вимусило пацієнтів шукати інші, нетрадиційні методи лікування, а можливість вибору породила новий напрямок, що має істотну відмінність від традиційного. Викладене означає, що і фармацевтична практика змушена змінюватися, фармацевти мають обслуговувати пацієнтів, проявляючи в своїх рекомендаціях велику гнучкість. Необхідність в комплементарній медицині є логічним результатом змін, що відбуваються [4, 8, 10].

Терміни "комплементарна" та "альтернативна" медицина охоплюють більше 600 нетрадиційних методів лікування (акупунктура, ароматерапія, аюр-веда, хіропрактика, фітотерапія, гомеопатія, іри-дологія, масаж, остеопатія, рефлексологія, шіатсу та ін.). Зв'язок між ними, на перший погляд, може видатися неочевидним, фактично вони зібрані в одну групу тільки за однією характерною властивістю — усі вважаються холістичними. Цей термін вперше був уведений Сісего (106-43 рр. до н.е.) та сформульований наступним чином: "Уважний лікар перш ніж призначити ліки повинен дослідити не тільки симптоми захворювання, яке він бажає вилікувати, але й звички пацієнта у здоровому стані та його фізичний стан" [5, 6, 7, 10, 12].

За результатами опитування більшість людей вважають офіцинальну медицину ефективнішою при лікуванні основної маси захворювань, але надається перевага комплементарній медицині при таких станах, як депресія, стрес, відвикання від куріння, алергія, а також при лікуванні звичайних простуд, захворювань шкіри, хронічних станів та психологічних проблем.

Під керівництвом акад. АНТК України, професора, завідувача кафедри аптечної технології ліків Тихонова О.І. співробітниками кафедри зроблений внесок до розвитку гомеопатії: у 1995 р. — відкриття спеціалізації "Технология гомеопатических лекарственных средств"; з 1996 р. — участь у гомеопатичних науково-практичних конференці­ях, конгресах і з'їздах; 1999 р. -- видані Методичні вказівки до лабораторних занять з "Технологии гомеопатических лекарственных средств"; 1999 р. — видано "Справочник экстемпоральной рецептури. Аллопатия и гомеопатия"; 1999 р. — видано підручник "Основы гомеопатической фармации"; 2002 р. — на кафедрі захищена кандидатська дисертація на тему: "Розробка технології та методів стандартизації препаратів протиалергійної дії на основі Аріs  Меllifiса"  (керівник докт. фармац. наук С.О.Тихонова); 2005 р. — запланована до захисту кандидатська дисертація на тему: "Створення гомеопатичного лікарського засобу на основі бджолиної отрути" (керівник акад. О.І.Тихонов); за період з 1995 р. по 2005 р. видано 74 наукових статей і тез; захищено 137 дипломних робіт.

Метою нашої роботи було удосконалення за­гальноприйнятої технології насичення гомеопатичних гранул бджолиною отрутою та проведення їх фізико-хімічних і технологічних досліджень.

Експериментальна частина

Отрута бджолина здавна використовується в алопатії та гомеопатії для лікування різноманітних захворювань. В гомеопатії вона відома під назвою Аріsіnum. Ліофілізована отрута бджолина — жовто-коричневий порошок, практично нерозчинний у воді, у зв'язку з чим гомеопатичні гранули Аріsіnum С6 можна виготовляти із тритурацій за загальноприйнятою технологією.

Тритурацію Аріsіnum Х6 отримували шляхом послідовних розведень із бджолиної отрути (Х1®Х2®ХЗ®Х4 М®Х5®Х6).

Для отримання дилюції С4 змішували 0,1 г тритурації СЗ (Х6), 7,9 г води очищеної та 2,0 г спирту етилового 90%. Дилюцію С5 отримували шляхом змішування 9,9 г спирту етилового 45% та 0,1 г (3 краплі) дилюції С4.

Для отримання гомеопатичних гранул Аріsіnum Сб у флакон відважували 10,0 г ненасичених гранул, додавали 3 краплі 60% етилового спирту та 3 краплі дилюції С5, щільно закривали пробкою і струшували протягом 10 хв горизонтально, перевертаючи кілька разів.

У зв'язку з тим, що процес отримання гомеопатичних гранул займає багато часу (приблизно 8 годин), ми пропонуємо виготовляти гранули з гліцеринового розчину, опираючись на дані Американської гомеопатичної фармакопеї. Спочатку 1,0 г отрути бджолиної розчиняли у 10,0 г гліцерину та спостерігали нерозчинність субстанції у взятій кількості розчинника. Далі 1,0 г субстанції розчиняли у 100,0 г гліцерину. Таким чином, виготовляли дилюцію Аріsіnum Х2. Потім 1,0 г розчину змішували з 99,0 г спирту етилового 45% і отримали дилюцію ХЗ, а далі послідовно Х4, Х5, Х6 (СЗ), (С4), (С5). Отримання гранул за цією технологією дозволить економити затрати речовин та часу.

Технологічна схема виготовлення гомеопатичних гранул Аріsіnum С6 в аптечних умовах наведена на рис.

Рис. Технологічна схема виготовлення гомеопатичних гранул Аріsіnum С6 в аптечних умовах.

 Результати та їх обговорення

Наступним етапом нашої роботи став аналіз гомеопатичних гранул Аріsіnum С6. Якісні реакції проводили з водними розчинами гранул. Для визначення лактози у гранулах застосовували реакцію з концентрованим розчином аміаку при нагріванні та реакцію з калію гідроксидом (сахароза у дану реакцію не вступає). Наявність сахарози встановлювали за допомогою реакції з кобальту хлоридом у лужному середовищі. Реакції з реактивом Фелінга проводили до і після кислотного гідролізу цукрів. Спостерігалося утворення помаранчевого осаду закису міді, у розчині з продуктами гідролізу кількість осаду значно більша. Проведені реакції підтверджують наявність лактози, сахарози та редукуючих цукрів у препараті, але й ненасичені гранули також дають позитивні реакції з переліченими реакти­вами. Далі проводили дослідження діючих речо­вин у вихідних (гліцеринових) розчинах. Для дослідження азотовмісних сполук використову­вали: 1% розчин КмnО4; 0,5% розчин кислоти пікринової; реактив Бушарда; реактив Вагнера (розчин йоду в калію йодиді); реактив Зонненштейна (розчин кислоти фосфорномолібденової); реактив Шейблера (розчин кислоти фосфорновольфрамової). Реакції проводили з розведення­ми Х2, ХЗ, Х4. З усіма реактивами спостеріга­лось утворення кольорових осадів тільки у роз­веденнях Х2 та ХЗ. У розведенні Х4 наявність азотовмісних сполук отрути бджолиної встано­вити не вдалося.

Технологічні дослідження гранул проводили за такими показниками: зовнішній вигляд, розмір, середня маса, розпад, вологість, сипкість, насипна маса, об'ємна щільність, розчинення [1, 2, 3].

З метою порівняння також вивчали значення цих показників для ненасичених гранул.

Результати досліджень наведені у таблиці.

Таблиця. Технологічні характеристики досліджуванних гомеопатичних гранул.

Показники якості

Гомеопатичні гранули Аріsіnum С6

 

Ненасичені гранули

Насичені гранули

Зовнішній вигляд

Гранули світло-жовтого кольору, без запаху

Гранули світло-жовтого кольору, без запаху

Кількість гранул, що проходить крізь сито з діаметром чарунок 4 мм

2,10+0,18

2,12±0,19

Кількість гранул, що проходить крізь сито з діаметром чарунок 5 мм

1,84+0,13

1,78+0,14

Середня маса гранули, мг

76,3±0,5

78,2+0,4

Розпадаємість, хв

2,9±0,3

2,8+0,2

Вологість, %

0,97±0,40

0,98+0,30

Сипкість, с

6,9

7,0

Насипна маса, г/см3

0,83

0,81

Об'ємна щільність, г/см3

0,74

0,75

Розчинення, хв

3 хв 27 сек

3 хв ЗО сек

 

Дані, наведені у табл., свідчать, що показники практично не змінюються при насиченні гранул, отриманих за новою розробленою технологією, та від­повідають вимогам Державної фармакопеї України.

Отримані дані свідчать про те, що гранули мають задовільні технологічні властивості, а по­казники якості ненасичених гранул практично не відрізняються від показників гранул Аріsіnum С6.

ВИСНОВКИ

1.  Опрацьована загальноприйнята технологія гомеопатичних гранул з бджолиною отрутою та
розроблена технологія гомеопатичних гранул із гліцеринового розчину.

2. Проведені фізико-хімічні та технологічні до­ слідження препарату, що може бути покладено в
основу при розробці нормативно-технічної доку­ ментації на препарат.

ЛІТЕРАТУРА

1. Борисенко Ю.Б. УВ-1 устройство для измерения влагосодержания фармацевтических препаратов // Тез. докл. Всесоюзн. научн. конф. "Основные направления работы по улучшению качества лекарственных средств". - X, 1983. - С. 180.

2.   Государственная фармакопея СССР. Вып. 2. Общие методи анализа (Лек. раст. сырье). МЗ СССР. —11-е изд., доп. М.: Медицина, 1989. 400 с.

3.   Езергский М.А. // Хим.-фармац. жури. 1977. — №8. — С. 98-114.

4.   Пеньковая А.И., Легач Е.И., Лотин А.В. Гомеопатия в Харькове: — X.: "Факт", 2004. — 167с.

5.   Стивен Кейн. Гомеопатическая медицина. — М.: Изд-во "Гомеопатическая медицина", 2002. 252 с.

6.   Черепанова Н.А. Биологические основи стандартизации пчелиного яда и его лекарственных препаратов.В кн.: Механизмы действия зоотоксинов. Горький, ГГУ, 1977. С. 57-75.

7. ФС 42-2683-89. Яд пчелиный.

8.   Borneman J. Personal соттипісаtіоп. — November, 1995.

9.   Вrіtіsh Меdісаl Аssoсіаtіоп, 1990. — 551 р.

10. Kayne S.B. //Pharm. J. - 1996. - Ml. - P. 15-18.

11. Stojko A., Muzykewicz J., Szpjka T. The apitoxin therapy as a method of treatment of certain human diseases // TheXXXIII-rd intern. apicultural congr., 20-26 September, 1993. — Beijing, China, Apimondia-publishing houseBucharest, Romania, 1993.

12. Vincent C, Furnham A. The perceived efficacy of complementary and orthodox medicine: premilinary findingsand development of a questionaire. Complementary Therapies in Medicine 2. P. 128-134.

 

 

Медицинский центр ГОМЕОПАТ ©2005 Харьковское общество гомеопатов.
Все права защищены.

Тел: 8 (057) 717-43-35. E-mail: homeopat@vl.kharkov.ua
Воспроизведение любой информации с этого сайта без письменного разрешения - запрещено!
Харьков-медицинский
Разработка сайта - LotusSoft